Identitehtahuksen. Identitetbygging

Oahppoplána dadjá viidásut, ahte oahppái galgá addot vejolašvuohta hukset iežas identitehta. Dát mearkkaša ahte oahpahus galgá doarjut oahppi identitehta hukserma, ja dát láktasa giellaovdánahttimii. Dán oktavuođas lea mávssolaš deattuhit, ahte olbmo kultuvrralaš identitehtas leat máŋga dimenšuvnna ja gullevašvuohta máŋga kultuvrraide. Fágas samiska addo vejolašvuohta oahppái huksen identitehta iežas eavttuid mielde. Dát lea dehálaš ahte oahppi ieš háhká ja vállje, ja ahte sus lea vejolašvuohta ieš reflekteret dan.

 

Læreplanen angir videre at elevene gjennom undervisningen skal få mulighet til å utvikle sin identitet. Det innebærer at undervisningen skal støtte elevenes identitetsutvikling, i nært samspill med deres språkutvikling. Det er viktig i sammenheng å understryke at ett menneskets kulturelle identitet har flere dimensjoner og er ofte preget av tilhørighet til flere kulturer. I faget samiska får elevene mulighet til å utvikle en identitet på sine egne vilkår. Det er viktig at dette er en identitet som eleven selv har definert, og som hun eller han har mulighet til å reflektere over.