Doaibmi guovttegielalašvuohta. Funksjonell tospråklig.

«Oahppoplána dadjá ahte gielaoahpahusas galgá oahppái addit vejolašvuođa háhkat doaibmi guovttegielalašvuođa. Dát mearkkaša ahte oahppit galget sáhttit sámástit ja hupmat ruoŧagiela go gulahallet gaskaneaset dihto diliin. Dát lea attáldat mii dahká vejolažžan oahppái jođášit iešguđet sosiála ja kultuvrralaš oktavuođain ja njuiket iešguđet bargomárkaniid ja oahppodilliid gaska. Háhkat dakkár doaibmi guovttegielalašvuođa addá ovttaskas olbmui oadjebasvuođa ja dorvvolašvuođa, ja dagaha ahte son ovdánahttá iežas ipmárdusa mo máilbmi doaibmá.»

(Viežžan «Skolverkets häfte (2011) Kommentarmall till kursplanen i samiska», s.6.)

 

«Kursplanen sier at elevene gjennom samiskundervisningen skal gis mulighet til å utvikle en funksjonell tospråklighet. Dette innebærer at elevene skal kunne bruke både samisk og svensk når de kommuniserer med hverandre avhengig av hvilken situasjon de er i. Det er en evne som gjør det mulig å røre seg i mellom ulike sosiale og kulturelle sammenheng og flytte mellom ulike arbeidsmarked og utdanningssituasjoner. Å ha utviklet en sånn funksjonell tospråklighet gir individene stor trygghet og selvsikkerhet, og bidrar til at hun eller han kan utvikle sin forståelse av omverdenen.»

(Hentet fra «Skolverkets häfte (2011) Kommentarmall till kursplanen i samiska», s.6.)