Teavsttat. Tekst

Das lea merkejuvvon erohusat oahppoplána vuosttašgiella (vg) ja oahppoplána nubbigiella (ng) guovddáš sisdoalus ja mo daid árvvoštallat.

muitaleaddji ja poehtalaš teavsttat:

 • identitehta- ja eallingažaldagat
 • girjjálašvuohta eallineavttuid birra
 • čáppagirjjálašvuohta nuoraide ja ollesolbmuide
 • dáhpahusat ja dadjanmállet
 • teavsttat čadnon árbevieruide
 • muitalusat ja fearanat
 • kápihttalgirjjit
 • govvagirjjit

diehtoteavsttat cadnon sámiide:

 • čilgejeaddji/bagadalli/oahpahalli ja digaštalli čállosat (ávviisas, bargobagadusat)

analiisa teavsttaid áigumušas ja gielas

 

Her er forskjellene på sentralt innhold i læreplanen for førstespråk (fs) og læreplanen for andrespråk (as) merket.

 • fortellende og poetiske tekster, billedbøker, kapitelbøker, saga og eventyr, tekster med tilknytning til samiske tradisjoner, foreteelser og uttrykksformer, skjønnlitteratur for ungdom og voksne, litteratur som belyser samenes vilkår, identitets- og livsspørsmål.
 • faktatekster med tilknytning til det samiske, beskrivende/forklarende/instruerende og argumenterende tekster (avisartikler og arbeidsbeskrivelser)
 • analyse av tekstenes mål og språk