Kultuvra. Samisk kultur

Das lea merkejuvvon erohusat oahppoplána vuosttašgiella (vg) ja oahppoplána nubbigiella (ng) guovddáš sisdoalus ja mo daid árvvoštallat.

eallinvuohki odne:

 • historjá
 • kulturárbi

árbevirolaš orrunmállet:

 • johtimat
 • ealáhusat
 • boazodoalojahki, bivdu ja guolásteapmi

institušuvnnat ja organisašuvnnat

 • Sámediggi ja su doaibma

 

Her er forskjellene på sentralt innhold i læreplanen for førstespråk (fs) og læreplanen for andrespråk (as) merket.

 • Samers levemåter i dag med utgangspunkt i historie g kulturarv
 • tradisjonelle boformer, ferdsel, næringer
 • reindriftsåret, fiske og jakt
 • samiske institusjoner og organisasjoner
 • Sametinget og dets funksjon