Hupmat, guldalit ja ságastit. Snakke, lytte og samtale

Das lea merkejuvvon erohusat oahppoplána vuosttašgiella (vg) ja oahppoplána nubbigiella (ng) guovddáš sisdoalus ja mo daid árvvoštallat.

ságastit, muitalit ja ovdanbuktit:

  • árgabeaivveságat
  • áigeguovdilis áššit
  • dovddut ja oaivilat
  • muitalit ja reflekšuvdna
  • heivehit sága ja giela dillái (ng= ságastallama sisdoalus unnit gáibideaddji)

hupmat (giela):

  • vuosttemužžan iežas suopmana/giela
  • gullat erohusaid suopmaniid ja gielaid gaska – heivehit oahppi mielde

 

Her er forskjellene på sentralt innhold i læreplanen for førstespråk (fs) og læreplanen for andrespråk (as) merket.


samtale, fortelle og presentere: fra egen hverdag til aktuelle hendelser, følelser og meninger, gjengi og reflektere, tilpasse seg situasjonen (as= mindre krevende samtaleinnhold)

– snakke samisk: spesielt den egne dialekten, men også høre forskjeller på de andre lokale variasjonene – kan individualiseres.