Čállit ja lohkat. Skrive og lese

Das lea merkejuvvon erohusat oahppoplána vuosttašgiella (vg) ja oahppoplána nubbigiella (ng) guovddáš sisdoalus ja mo daid árvvoštallat.

lohkanstrategiijat:

 • ipmirdit
 • dulkot
 • heivehit
 • fáhtet sisdoalu

čállit:

 • teavsttat main sánit ja govat ovttasbarget (ng = álkit, govat veahkkin)
 • diehtoteavsttat
 • čállit muitaladdi teavsttaid
 • teavsttat oahpes fáddat

alfabehta:

 • stávennjuolggadusat
 • giela struktuvra
 • sátnegirjjit ja eará veahkkeneavvut

 
Her er forskjellene på sentralt innhold i læreplanen for førstespråk (fs) og læreplanen for andrespråk (as) merket.

 • lesestrategier: forstå, tolke, tilpasse, skille ut budskap
 • skrive: tekster om kjente temaer, skrive fortellende tekster, faktatekster, tekster der ord og bilder samspiller (AS = enklere, med støtte av bilde)
 • samiske alfabetet: staveregler, språkets struktur, bruk av ordbøker og andre hjelpemidler