Oahppoplánat. Læreplaner

Guovddáš sisdoallu oahppoplánas sáhttá juohkit ná:

  • čállit ja lohkat
  • hupmat, guladalit ja ságastit
  • teavsttat
  • giellageavaheapmi
  • kultuvra

Samiska máhttogáibádusat čilgejit maid ferte máhttit jus galgá olahit árvosániid 6. ja 9. luohkás vuođđoskuvllas. Gáibádusat vulget dain guhkitáigge áigumušain ja gullet guovddáš sisdollui 1.-6. luohkás ja 7.-9. luohkás.

Máhttogáibádusat leat čállon dego obbalaš árvvoštallan ja jus galgá joksat árvosáni E, C dahje A gáibiduvvo ahte oahppi máhttu deavdá máhttogáibádusa árvvoštallama ollislaččat.

 

Sentralt innhold i læreplanen kan man dele inn slik:

  • skrive og lese
  • snakke, lytte og samtale
  • tekst
  • språkbruk
  • samisk kultur

Kunnskapskravene i samiska beskriver hva som kreves for de ulike karaktertrinnene i 6.klasse og 9.klasse i grunnskolen. Kravene bygger på de langsiktige målene i læreplanen og relaterer til det sentrale innholdet i klassene 1-6 og klassene 7-9.

Kunnskapskravene er skrevet som helhetsbeskrivelser og for å få karakterene E, C eller A, så kreves det at elevens kunnskaper motsvarer beskrivelsene av kunnskapskravene i sin helhet.