Giellariššu. Språkdusj

Okta vuohki bargat gielain, mii sáhttá čuovvut Lauguage Immersion jurdaga giellaoahpahusas, lea giellarišut ja giellalávgumat. Áiggi dáfus ii dárbbaš leat guhkki, muhto doaimmat sáhttet leat nu ahte eatnigiella gullo eanet go váldoservodaga giella (ruoŧagiella).

Álgoálbmogat bargat dakkár oahpahusvugiin ja nu leat máhcahan gielaid ja ealáskahttán gielaid mat leat jávkagoahtán.

Giellarišus sáhttet vanhemat maid searvat ja lea vuohki čohkket eanet ohppiid ja nu fállat eanet giellaarenaid ja hupmanvejolašvuođaid go luohkálanjas dahje gáiddusoahpu bokte.

Giellariššu sáhttá ná bargat.

Nubbe giellariššu

Goalmmát giellariššu

 

Språkdusj kan gjøres så her.

Andre språkdusj

Tredje språkdusj

En måte å jobbe med språket, og som er i tråd med tanken Language Immersion i språkundervisningen, er språkdusj og språkbad. Aktivitetene behøver ikke være så langvarige, men de bygger på at morsmålet dominerer enn majoritetsspråket (svensk).

Urfolk jobber med denne undervisningsmodellen og har stoppet språkdød og revitalisert språk som er i ferd med å forsvinne.

I språkdusjene kan foreldrene delta og det er en måte å samle flere elever til ulike språkarenaer og mulighet til å snakke språket sammen utenfor klasserommet eller fjernundervisningen.